صفحه اصلی

گروه توسعه اقتصاد و تجارت آریانا

گروه توسعه اقتصاد و تجارت آریانا

Ariana
Economic and Business Development Group
گروه توسعه اقتصاد و تجارت آریانا

گروه محصولات

 

مبتکر، اولین و تنها تولید کننده بسته بندی های انحصاری ثبت شده برای بسته بندی آب انارطبیعی تازه، دانه انار تازه، سرکه انار، رب انار، روغن هسته انار و بسته بندی میوه جات بصورت شسته شده، ترکیبی و آماده مصرف با افزایش ماندگاری طبیعی محصولات کشاورزی

 


گروه محصولات

اقتصاد و صنعت
اقتصاد و صنعت ...
اقتصاد و تجارت
اقتصاد و تجارت ...
اقتصاد و کشاورزی
اقتصاد و کشاورزی ...